جدا سازی خدمات میزبانی و دامنه

شرکت خدماتی زروان برای مدیریت و رسیدگی بهتر برای مشتریان خدمات میزبانی اقدام به جداسازی این سرویس نمود. علاوه بر جدا سازی این سرویس از سرویس های دیگر وبسایت و پشتیبانی جداگانه ای برایش قرار داد. تا مشتریان بتوانند بدون کدام معطلی از خدمات میزبانی و دامنه این شرکت حد اکثر استفاده را ببرند. و استفاده شان دارای سوددهی خوب باشد نمایش جزئیات