شرکت خدماتی زروان

داستان ما

شرکت خدماتی زروان یک شرکت تکنالوژی معلوماتی است. متخصص در ارائه راه حل های متمرکز بر صنعت بوده که با امنیت بالا به مشتریان در بخشهای خصوصی ، دولتی ، آموزشی و مالی ارائه می شود. ارائه خدمات زروان شامل راه حل های امنیتی ، ثبت میزبان و دامنه ، برون سپاری ، توسعه بانک اطلاعاتی و برنامه ها ، طراحی و دیزاین وب سایت و طراحی برنامه های آنلاین است.

فلسفه

فلسفه ما مبتنی بر صداقت ، اشتیاق ، احترام ، رشد ، کیفیت و خدمات است. این ارزشها روش مدیریت کسب و کار و نحوه خدمات رسانی به مشتریان را راهنمایی می کنند. وقتی مشتری های ما برنده می شوند ، ما برنده می شویم. مشتریان موفق باعث رشد تجارت ما و خودشان میشوند ، از این رو تمرکز ما بر رضایت مشتری نه تنها به عنوان یک نتیجه بلکه به عنوان ابزاری برای پیمودن سفر با هم است.

ماموریت

ماموریت ما این است که با درک چالشهای تجاری همکاران خود ، مشاوره ها و راه حلهای تکنالوژی برای هر یک از مشتریان خود را دارا باشیم. ما با مشتریان خود به عنوان یک شریک همکاری می کنیم و نه به عنوان یک فروشنده ، ما بهترین راه حل ها برای را ارائه خواهیم کرد.

مرکز فروشاتمیزبانی زروان

میزبانی زروان یک محصول شرکت تکنالوژی معلوماتی زروان است، که بهترین خدمات میزبانی و ثبت دامنه در منطقه را داراست. ما میتوانیم هاست را برای مشتریان خود در سراسر جهان در دسترس قرار دهیم. برای جزییات بیشتر در باره ویژه گی های کلیدی صفحه اصلی یا همان صفحه خانه را نظر بندازید. همچنان نظر به نیاز مشتریان بسته های مختلفی را ایجاد کردیم. مشتریان میتواند بسته مورد نظر خود را از صفحه خانه انتخاب کنند.