هاست رایگان برای محصلان

شرکت میزبانی زروان شاخه شرکت خدماتی زروان تصمیم به ایجاد بسته های رایگان هاست و دامنه رایگان کرده است. این پکج های خاص برای محصلان و کسانی که دنبال اضافه کردن تحصیل و علم خود هستند است. با این بسته های هاست و دومین محصلان میتوانند به شکل رایگان پروژه های صنفی شان را در هاست بگذارند و به شکل آنلاین ویژه گی های برنامه یا وبسایت تان را بررسی کنید.